06-September
update
Nieuwe luchtfoto’s beschikbaar

De luchtfoto’s die in 2018 zijn gevlogen zijn per heden beschikbaar in GeodanMaps. Deze foto’s hebben de vorige versie vervangen en zijn daarom direct zichtbaar in uw viewer of applicatie als u de luchtfoto’s hierin had ontsloten.

Bij de vorige update lieten we u onder andere de ontwikkeling van de Markerwadden zien. U ziet hieronder dat deze inmiddels nog verder zijn ontwikkeld:

Markerwadden 2016:

Markerwadden 2017:

Markerwadden 2018:

Net als vorig jaar zijn de luchtfoto’s van het jaar hiervoor ook nog beschikbaar. In de API-documentatie (zie hierboven in het menu onder ‘ontwikkelaars’) komen onder Map Services > Imagery de lagen aerial_2016, aerial_2017 en aerial voor. Ook als u gebruik maakt van de GeodanMaps Viewer treft uw beheerder deze 3 verschillende luchtfoto-versies aan in de ‘Achtergrondlagen’-kaartcollectie.

We wensen u veel plezier met de nieuwe luchtfoto’s!

18-July
Postcode6 Blokkenkaart nu beschikbaar

Het GeodanMaps-kaartenportfolio is sinds kort uitgebreid met de Postcode6 Blokkenkaart. Deze kaart toont blokken van gebouwen waarvan de adressen allemaal dezelfde postcode hebben. Dit in tegenstelling tot onze bestaande Postcode6 Vlakkenkaart die geen blokken toont, maar geheel Nederland bedekt met postcode6-gebieden.

De Postcode6 Blokkenkaart is op zo’n manier thematisch weergegeven dat alle postcode6-blokken met dezelfde postcode4 dezelfde kleur krijgen. Het resultaat is een gekleurde kaart die een mooi overzicht geeft van postcode4-gebieden in een bebouwde omgeving waarbij de individuele postcode6-gegevens nog steeds zijn op te vragen. Bijvoorbeeld met de Informatie Opvragen-tool in de GeodanMaps Viewer.

U kunt de nieuwe kaart bekijken door hierboven op de knop Demoviewer te klikken. Wilt u deze kaart ook in uw eigen viewer bekijken? Dat kan uw GeodanMaps-beheerder heel gemakkelijk doen door in de GeoAdmin bij ‘laag toevoegen’ via Thematische Lagen te kiezen voor Postcodes (6 position) building blocks.

Gebruikt u een andere applicatie dan de GeodanMaps Viewer waarin u de nieuwe kaart wilt bekijken dan kunt via onze API-documentatie de juiste URL vinden. Deze API-documentatie vindt u eveneens op onze website door hierboven via het menu te kiezen voor ‘developers’ en vervolgens ‘map services API’.